CZĘŚĆ I

 

Wszechmogący, Wieczny Boże pokornie Cię prosimy, abyś przez mękę, cierpienie i zmartwychwstanie Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa raczył wybawić z mąk czyśćcowych tych zmarłych, za których teraz będziemy się modlić:

 

Zmarli kapłani, którzy pracowali w naszej parafii, kapłani i siostry zakonne pochodzące z tej parafii oraz nasi bliscy zmarli:

 

Krzysztof Kazimierz Ludwik Jadwiga Katarzyna Siwiec; Maria Adam Paśko; Władysława Józef Baran; Karolina Ludwik Hossa; Zofia Bizon; Adam Władysław Mazan

Stanisław Marek Opiela; Józef Maria Świniuch; zmarli z tych rodzin

Antonina Antoni Mazur; Agata Marian Józef Siwiec

Józefa Jan Sitko

Katarzyna Jan Józef Basara; Anna Franciszek Żurad

Jerzy Teresa Edward Drozd; Zofia Birkowska

Władysława Jan Maria Józef Zawisza

Piotr Maria Klara Rak; Maria Franciszek Daniel; zmarli z tych rodzin; dusze w czyśćcu

Zofia Apolonia Antoni Twardowski

Józefa Kazimierz Stanisław Wojton; Maria Tadeusz Łagowski

Genowefa Stefan Antoni Aniela Zawora; Stanisław Saj

Edward Maria Roman Majka

Stanisław Jan Maria Katarzyna Saj; Stanisława Stanisław Skiba

Stanisław Siwiec; Anna Józef Żądło; zmarli z rodziny Siwców

Bronisław Kazimiera Krupa; Roman Aniela Grzech; Stanisław Zegzuła

Stanisława Bronisław Świerad; Aniela Roman Feret

Krystyna Szymon Aniela Kozak; Eleonora Stanisław Zawisza

Jan Świniuch; Petronela Andrzej Majka; Anna Aleksander Trojan; Henryka Łukasz Wcisło; Józef Szybała

Aniela Jan Dłużeń; Maria Jan Róg; Anna Stefan Jan Maciołek

Marian Sroka; Anna Maria Jan Józef Stanisław Feret

Emilia Stanisław Ludwik Henryk Pipała; Karol Ochał

Roman Białek zmarli z tej rodziny

Katarzyna Stefan Józef Majka

Henryk Kwarta; Weronika Stanisław Goraj

Adam Balicki; Tadeusz Przydział

Marcin Kacper Maria Emilia Edward Feret; Jan Anna Henryk Anna Marek; Piotr Grendysa

Józef Sroka; Anna Wojciech Świniuch; zmarli z rodziny Majków i Sroków

Zdzisław Kanach; Maria Franciszek Świder; Ludwika Leon Majka; Henryka Sędłak

Jan Maria Pałkoń; Weronika Wojciech Bezara

Grażyna Jan Weronika Józefa Przydział; Anna Jakub Kliś; Zbigniew Kwarta

Roman Maria Władysław Karolina Edward Stanisława Majka; Helena Stanisław Głodek; Agata Gdowik

Helena Jan Świerad; Aniela Stanisław Feret; Ludwik Sitko

Henryka Antoni Bednarz; Maria Aleksander Świerad; Stefania Orzech

Aleksander Stefan Czarnecki; Maria Stanisława Juda; Katarzyna Stanisław Staroń; zmarli z rodziny Czarneckich i Judów

Katarzyna Stanisław Posłuszny; Katarzyna Michał Jan Maciołek

Tadeusz Monika Feliks Wdowik; Stefania Henryk Goraj; Aneta Krupa; Katarzyna Stanisław Guzy

Tadeusz Przydział; Aniela Antoni Zawora

Mieczysław Czapka; Karolina Stanisław Szeliga; Emil Jan Maria Ludwik Adam Majka; Stefania Guzy; zmarli z rodziny Szeligów

Stanisław Aniela Doroba; Jan Gdowik; Adam Maria Baran

Wojciech Maria Franciszek Opiela

Kunegunda Jan Porzuczek; Józef Kozak

Marian Anna Stanisław Bajor

Apolonia Jan Leon Rogala; Anna Michał Moskowicz

Stefania Antoni Początek; Helena Władysław Stanisław Chyłek; dusze w czyśćcu

Antoni Pyrc; Józef Ziobro; Krystyna Eugeniusz Charchut; Maria Roman Majka; Tekla Stanisław Zygmunt

Jan Józef Wojciech Henryka Ziobro; Stanisław Weronika Pipała; zmarli z rodziny Michałków Pipałów Ziobrów

Bronisława Henryk Głodek; Weronika Henryk Białek

Maria Józef Aniela Pipała; Aniela Jan Różański

Wanda Roman Basara; Mieczysław Borek

Stefan Apolonia Wawrzyniec Lis; Weronika Borek; Jadwiga Walenty Piotr Orzech

Antoni Michalina Haracz; Jan Anna Feret

Janina Rusin; Monika Jan Dudek

Małgorzata Stanisław Kulig; Józefa Jan Stanisław Sroka; Andrzej Józef Sito; Krystyna Andrzej Kwaśnik

Kazimierz Roman Aniela Feret; Zygmunt Styczyński

Zbigniew Dryja; Aleksander Marian Niewiadomski

Stefania Józef Sitko; Aniela Roman Zawisza

Aniela Józef Głodek; Stanisław Mateusz Chmiel

Weronika Józef Baran; Maria Stanisław Ochał; Józefa Stefan Kozak; zmarli z tych rodzin

Andrzej Majka; Antoni Józef Basara; Stanisława Krasnowska

Antoni Kluk; Kunegunda Antoni Bajor; Stanisław Świder Genowefa Kozłowska

Jan Helena Paweł Teodora Bolesław Anna Józef Jan Kazimiera Stanisław Mateusz Marianna Andrzej Zofia Dariusz Stanisław Michał Maria Teresa Władysław Stefania zmarli z rodziny Michałków Kieliszków Gabrielów

Kazimierz Roman Siwiec; Stefania Stanisław Bochenek

Franciszek Paśko; Tekla Antoni Jan Draus; Zofia Jan Początek

Kazimiera Ludwik Antoni Koza; Maria Potwora

Julia Stefania Styka

Stefania Tomasz Stanisław Gdowik; Anna Agata Roman Wiktor; Katarzyna Stanisław Szaraniec

Urszula Białek; Ludwik Ziobro; Antonina Stanisław Ptaszek

Edward Przypek

Michalina Józef Jan Rzepa; Maria Władysław Wilk

Stanisława Michał Koza; Józefa Stanisław Bielarski; Anna Pazdan; Ks. Władysław Zima; dusze w czyśćcu

Józef Bartkowicz; zmarli z rodziny Burasiów i Bartkowiczów

Andrzej Niewiadomski

Maria Franciszek Maria Józef Antoni Eugeniusz Czapka; Karolina Józef Pipała; Zofia Walicka

Eugeniusz Drozd; Stanisław Antoni Saj

Stanisława Piotr Jan Tyrpin; Janina Dzik

Rozalia Roman Aniela Dyrdała

Aniela Stanisław Bochnak; Bronisław Pryjda

Stanisław Świderski

Józef Książek; Wiesław Rozmus

Roman Zdzisław Bąk

Ewa Stefania Marian Birkowski; Maria Kazimierz Stanek

Katarzyna Piotr Twardowski; Regina Stanisław Sitko; Bronisława Feliks Skarbek; dusze w czyśćcu

Stanisław Katarzyna Wilk; Józef Stefania Gdowik

Adrian Chmiel; Stefania Roman Majka; Genowefa Jan Ligęska; zmarli z tych rodzin

Stanisław Bąk; Irena Kryszkiewicz; Franciszek Aniela Sitko; zmarli z rodziny Bąków i Sitków

Anna Jan Pipała; Kunegunda Stanisław Genowefa Iżyk

Edward Kozek; Jakub Świniuch; zmarli z tych rodzin

Emil Guzy; Katarzyna Józef Świder

Ewa Stanisław Posłuszny; Ludwik Marek; Anna Franciszek Lis; Julia Konieczny

CZĘŚĆ II

 

Wszechmogący, Wieczny Boże pokornie Cię prosimy, abyś przez mękę, cierpienie i zmartwychwstanie Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa raczył wybawić z mąk czyśćcowych tych zmarłych, za których teraz będziemy się modlić:

 

Zmarli kapłani, którzy pracowali w naszej parafii, kapłani i siostry zakonne pochodzące z tej parafii oraz nasi bliscy zmarli:

 

Karol Stefania Aniela Świder; Józef Maria Paweł Krupa; Katarzyna Józef Kwaśnik

Jadwiga Świder; Zygmunt Ciesielski

Maria Józef Różański; Katarzyna Jakub Orzech; Wacław Noga

Helena Tadeusz Pipała

Maria Świniuch; Aniela Paweł Preneta

Karolina Józef Dzik; Maria Świniuch

Karol Świder; Katarzyna Bardzka; Paweł Krupa; Bernard Różański

Roman Stanisław Początek; Jan Marciniec; Maria Stanisław Zawisza

Adela Michał Tadeusz Eugeniusz Saj

Józefa Józef Zbigniew Dryja

Zofia Roman Różański; Henryk Ofiara

Janina Ludwika Szymon Pazdan

Genowefa Jan Skwirut

Ks Józef Monika Aleksander Majka

Stanisław Franciszka Barnat; Andrzej Maria Pastuła

Stefania Józef Stanisław Porzuczek; Adela Roman Pipała

Wanda Józef Drałus

Roman Józef Maria Pichla; Helena Wojciech Białek; Jerzy Szędzioł

Ludwik Maria Tadeusz Przydział; Bronisław Janina Stanisław Początek

Maria Józef Wajda; Bronisław Jarema; Edward Feret; zmarli z tych rodzin

Stanisław Agnieszka Jan Zawadzki

Roman Bolesław Józef Gąsior; Franciszek Bronisława Saj; Stanisław Józef Cybulski; zmarli z tych rodzin

Katarzyna Antoni Roman Żurad; Andrzej Majka; Antoni Goraj

Jan Wiesław Świniuch; zmarli z rodziny Świniuchów i Ziobrów

Katarzyna Wojciech Józef Świniuch

Stefania Roman Czapka; Ludwik Szeliga; Ludwik Kozek

Michalina Ludwik Helena Stanisław Jan Władysława Antoni Apolonia Aleksander Głodek; Katarzyna Stanisław Roman Pipała; Karol Maria Jan Basara; Kazimiera Cichy; Roman Kunegunda Wacław Bąk; Stanisław Sroka; Zofia Kaczorowska; Helena Pankiewicz; Bronisław Józef Katarzyna Jan Majka; Ks Wojciech Trytek; Ks Augustyn Podraza; Ks Władysław Świder; Ks Władysław Zima; dusze w czyśćcu

Aniela Józef Głodek

Bronisława Julia Rozalia Roman Pięta; Maria Mazan; Karolina Maria Jan Staroń

Maria Antoni Arkadiusz Siwiec; Michalina Jan Skarbek

Krystyna Henryk Smoczyński

Katarzyna Stanisław Jan Skwirut; Jan Aniela Jan Halat

Michał Wiesław Sabina Ferdynand Anysz; Łukasz Piórkowski

Teresa Franciszek Zygmunt; Józef Pająk; Mieczysław Olchawski; Henryka Jan Majka

Helena Rozmus

Stanisław Ziobro; Janina Bronisław Twardowski; Janina Jacenty Żurek

Ks Józef Majka; Aniela Eugeniusz Stanisław Czapka; Emilia Stanisław Wdowik

Stefania Ludwik Dyło; Maria Jan Wolak; Jan Antoni Wilk

Aniela Tomasz Stefan Majka

Apolonia Antoni Pipała; Katarzyna Stanisław Babiarz

Bronisław Jan Czapka; Krystyna Potwora; Maria Jakub Sroka

Marian Władysław Andrzej Jan Aniela Głodek; Kazimierz Bronisława Józef Anna Kliś

Stefania Zygmunt Migała

Stanisław Józef Michalina Majka; Jan Sarama; Julia Ludwik Darłak

Wacław Chmiel; Aniela Szymon Polek; zmarli z rodziny Ziobrów

Aniela Michał Skóra; Zofia Jan Zagrodnik; Stanisław Saj

Anna Franciszek Czesław Żurad; Jan Pszeniczny

Jan Maria Aniela Władysław Olszowy; Anna Marcin Jan Wiktor

Katarzyna Stanisław Jan Sojka; Gustaw Andrzej Kidacki

Edward Przypek; Stefania Cwanek; Józef Kosydar

Aniela Antoni Stanisław Plis; Krystyna Felon

Jan Paweł Maria Dryja; Katarzyna Lis

Józef Helena Basara; Stanisława Edward Krasnowski; Władysława Zawisza; Anna Polek; Maria Pondo

Maria Władysław Kunegunda Jan Sokołowski; S. Bronisława Stanisław Kunegunda Józef Agata Majka; Julia Jan Skarbek; Julia Michał Stec; Wawrzyniec Anna Józef Guzy; Maria Rzepa; Janina Kurasiewicz

Józef Sokołowski

Adela Roman Pipała; Roman Żądło; Maria Agata Walenty Bąk

Wanda Kunegunda Franciszek Jasiński; Jan Maria Guzy

Maria Jan Różański; Rozalia Stanisław Żurad; Jan Czapka

Maria Tomasz Maria Edward Kanach; Jan Urban; Józef Baran

Julia Franciszek Kazimierz Paśko

Helena Jan Biela; Józef Feret; Józefa Pięta

Kunegunda Roman Jemioło

Katarzyna Jan Salomea Józef Aniela Pałkoń; Anna Wojciech Rozalia Jan Helena Wojciech Rój; Maria Józef Bartkiewicz; Władysława Adam Jewiasz; Anna Józef Czech

Maria Stanisław Basara; Weronika Stefan Żurad

Ewa Grzegorz Dubiel

Hubert Migała; Kazimierz Zofia Teofil Mosior; Maria Idzik

Marcin Kaznecki; Marzena Zięba

Zofia Józef Barnak; zmarli z tej rodziny

Eugeniusz Pieczonka; Maria Stanisław Basara; zmarli z tych rodzin

Genowefa Jan Przespolewski; Maria Jan Zbigniew Stanisław Głodek; Zofia Stanisław Łubin; Helena Antoni Piszczek

Ludwik Barnak; Rozalia Józef Goraj

Stefania Jan Orzech; Danuta Głodek

S. Wiktoryna Aniela Józef Maria Marcelina Janina Ludwik Porzuczek; Kazimiera Żurek; Stanisław Czapka; Stanisław Platek; dusze w czyśćcu

Stanisław Czapka; zmarli z rodziny Majków i Czapków

Wanda Henryka Józef Zawisza; Tekla Maria Adam Julian Źródło

Ryszard Ciężkowski; Katarzyna Monika Jan Michałek; Adam Głodek

Stanisław Świniuch; Kunegunda Franciszek Jasiński

Katarzyna Józef Mieczysław Ogonek

Tekla Roman Pałkoń

Roman Aniela Stanisław Zawisza

Adela Roman Pipała; Aniela Józef Świniuch

Józef Siwiec; zmarli z rodziny Siwców i Dzików

Ks. Władysław Zima; dusze w czyśćcu

Jan Czapka

Zofia Antoni Gąsior

Weronika Jan Bochnak; Genowefa Stanisław Pipała

Zmarli z rodziny Costazza

Helena Józef Stanisław Łagowski; Stefania Ludwik Ciężkowski

Maria Stanisław Przydział

Aniela Antoni Ludwika Ludwik Józef Różański; Helena Bronisława Kołodziej

Józef Pach; Jan Kazimierz Pondo; Aniela Kazimierz Skarbek

Łucja Stefania Roman Chmiel; Maria Stefan Wojda

Roman Zawadzki; Aniela Stanisław Lis

Władysław Szaraniec; Józef Hajduk; Michalina Józef Skowroński

Maria Stefan Winiarz; Maria Wojciech Józef Andreasik

Stefania Początek


 

CZĘŚĆ III

 

Wszechmogący, Wieczny Boże pokornie Cię prosimy, abyś przez mękę, cierpienie i zmartwychwstanie Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa raczył wybawić z mąk czyśćcowych tych zmarłych, za których teraz będziemy się modlić:

 

Zmarli kapłani, którzy pracowali w naszej parafii, kapłani i siostry zakonne pochodzące z tej parafii oraz nasi bliscy zmarli:

 

Aleksander Maria Świerad; Stefania Orzech

Zofia Czesław Basara; Danuta Przydział

Aleksander Michalina Głodek; Katarzyna Józef Łagowski; Aniela Walczak; dusze w czyśćcu

Michalina Józef Głodek; Roman Różański

Stanisława Bronisław Książek; Stefania Roman Chmiel; Jerzy Podjasek

Mateusz Stanisław Chmiel; Maria Stanisław Andrzej Józef Bąk; Piotr Paja; zmarli z tych rodzin

Zbigniew Janina Stefan Basara; Stefania Stanisław Wojciech Początek; zmarli z rodziny Basarów i Początków

Maria Jan Szeliga

Ignacy Emil Kazimierz Stręk; Bronisława Piotr Głodek; Ks. Jan Słonka

Maria Stanisław Żurad; Katarzyna Roman Wcisło

Jan Maria Irena Ludwik Rak; Kunegunda Jan Maria Władysław Sokołowski; Katarzyna Franciszek Kotowski; Bronisława Franciszek Twardowski; Józefa Zawisza; Zofia Dłużeń; Stanisław Rusin; Leszek Łojek; Michał Saj; Maria Rzepa; Maria Świniuch

Genowefa Michał Maria Edward Czesława Franciszek Józef Aniela Haracz; Jan Tekla Józef Kunegunda Ludwik Stefania Władysław Bronisława Czesław Roman Jan Bajor; Zofia Jakub Świder

Maria Franciszek Zawisza; Zofia Jan Ziobro; Stanisław Adam Bałajewicz; Antonius Ihlenburg; Katarzyna Buda; Józefa Żurek

Weronika Jan Ziobro; Józef Cesarz; Helena Franciszek Roman Nyzio; Władysława Stefan Józef Zając

Bolesław Cyzio; Aniela Tomasz Książek; zmarli z tych rodzin

Zofia Józef Rogala; Ludwika Władysław Marcin Piwowar

Aniela Jan Zofia Władysława Grzech; Katarzyna Kwarta

Tekla Stanisław Czapka; Maria Józef Ciężkowski

Władysława Katarzyna Branach; Agata Józef Trojan; zmarli z tych rodzin

Piotr Rozalia Dorota Józef Siwiec; Weronika Sitko

Stanisława Ludwik Bąk; zmarli z rodziny Bąków i Gdowików

Zofia Mariusz Rozalia Marian Weronika Henryk Dłużeń; Genowefa Fornek

Weronika Maria Sochacka

Mateusz Stanisław Chmiel; Katarzyna Stanisław Darłak

Stanisław Zawadzki; Aniela Stanisław Roman Sitko; Władysława Tadeusz Wdowik

Katarzyna Karol Głodek

Stanisław Bednarz; Władysław Andrzej Orzech

Anna Maksymilian Rak; Mieczysław Posłuszny

Katarzyna Jan Bronisława Józef Antoni Stefania Józef Majka; Janina Stanisław Kuca; Aniela Reguła; Michalina Ludwik Głodek; Stanisław Feret; dusze w czyśćcu

Władysława Bronisław Adamski; Władysław Kubacki; Andrzej Mik; Maria Stanisław Worek; Zuzanna Wawrzyniec Fąfara

Michalina Błażej Maliński; Dominik Maciąg; Stanisław Matyka

Stefania Stanisław Marian Początek; Józefa Maria Antoni Majka

Katarzyna Józef Maria Pupa; Maria Początek; Antoni Weronika Świder

Konstanty Anastazja Jan Stanisław Wanda Pałkoń; Maria Stanisław Kasperek; Aniela Stanisław Rzepa

Władysława Katarzyna Karol Edward Zięba; Emil Józef Leona Kozak; dusze w czyśćcu

Stanisław Czapka; Weronika Stefan Żurad; Emilia Pszeniczna

Stanisław Zofia Jan Ziobro; Genowefa Jan Ząbczyk; zmarli z tych rodzin

Jan Stanisław Bednarz; Katarzyna Franciszek Ciężkowski

Anna Jan Krystyna Wcisło

Kazimierz Tadeusz Lachcik; Józef Katarzyna Zięba

Kazimierz Monika Stanisław Żuczek; Józef Maria Józef Pazdan; zmarli z rodziny Żuczków Pazdanów i Basarów

Anna Piotr Głodek; Apolonia Józef Leszek Migała; dusze w czyśćcu

Halina Helena Stanisław Kaczor; Teresa Krzysztof Genowefa Andrzej Madej; Maria Jan Blicharz

Stanisław Marek; zmarli z rodziny Marków i Ptaszków

Maria Bronisław Marcin Lis; Zofia Rataj; Stefania Gęca; Jan Siewierski; Janina Antoni Stefan Józef Ludwik O. Gracjan Majka

Czesław Porzuczek; Aniela Jan Antoni Piotr Guzy

Władysława Piotr Starczewski; Elżbieta Mielnik

Krystyna Agata Józef Basara; Edward Dunaj

Janina Stanisław Ochab; Antoni Stanisław Weronika Józef Ziobro; zmarli z rodziny Ziobrów i Kozaków

Adela Czesław Cyzio; Grzegorz Jan Weronika Wąsik; Marcin Piwowar; Maria Jan Świniuch; Anna Aleksander Trojan; zmarli z rodziny Szybała i Nędza

Krzysztof Stanisław Tadeusz Adela Ludwik Orzech

Zmarli z rodzin Figura i Draus

Józef Popielarz; Zofia Władysław Zdzisław Stanisława Kanach

Anna Wawrzyniec Jan Birkowski; Aniela Józef Majka

Rozalia Józef Jan Draus; Jan Rak; Teresa Franciszek Zygmunt

Józefa Stanisław Bielarski; Stefania Antoni Początek

Stanisław Majka; Edward Kozek; zmarli z rodziny Kryplów

Stanisław Helena Jan Świniuch; Marcin Julia Tekla Rak

Roman Stanisław Aniela Rozalia Wojciech Grzech; Kazimierz Stanisław Zegzuła

Jan Katarzyna Pipała; Mieczysława Franciszek Jan Michalina Stanisław Skwirut; Maria Józef Dudzik

Józef Ziobro Stanisław Basara; Kunegunda Stanisław Trojan

Zofia Majka; Maria Sroka; Norbert Józefa Norbert Kmieć; Agata Antoni Świniuch

Katarzyna Stanisław Posłuszny; Stanisław Tekla Krzysztof Czapka; Janusz Zawisza

Janusz Głodek

Weronika Stefan Żuczek; Magdalena Józef Bolesław Twardowski; Weronika Jan Grzech

Michalina Franciszek Świniuch

Aniela Franciszek Kuna; Maria Majka

Irena Józef Porzuczek; Aniela Roman Jadwiga Józef Pipała; Maria Dłużeń

Jan Ziobro; zmarli z rodziny Pipałów i Ziobrów

Jan Katarzyna Stanisław Darłak; Kajetan Maria Domicela Polek; Magdalena Jakub Ochał

Jan Rzepa; Katarzyna Jan Kazimierz Kozak

Władysława Jan Stanisław Depa; Krystyna Ziółek; Maria Ludwik Zygmunt

Michał Gdowik; Józefa Czesław Aleksandra Stanisław Kocoń

Józefa Adam Bieleń;

Anna Jan Kiełb; Zofia Adam Edward Mateusz Gwiżdż; Emi Kampos

Wacław Zieliński; Stefania Eugeniusz Cyzio; Maria Piotr Kret

Stefania Józef Basara; Maria Mieczysław Marian Pieczonka

Jan Maria Sitko; Maria Antoni Maria Głodek; Zofia Wojdon

Anna Stanisław Borys

Ks. Władysław Zima; Stanisław Maria Stanisław Tadeusz Franciszek Majka

Stanisław Katarzyna Jerzy Jan Rokosz; Aleksander Stefania Stanisław Majka

Aniela Józef Głodek

Stanisław Sredniawa

Maria Kazimierz Kisiel; Wanda Zawisza; Julian Źródło

Kazimierz Józefa Józef Maria Baran; Aniela Aleksander Wołek; dusze w czyśćcu


 

CZĘŚĆ IV

 

Wszechmogący, Wieczny Boże pokornie Cię prosimy, abyś przez mękę, cierpienie i zmartwychwstanie Swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa raczył wybawić z mąk czyśćcowych tych zmarłych, za których teraz będziemy się modlić:

 

Zmarli kapłani, którzy pracowali w naszej parafii, kapłani i siostry zakonne pochodzące z tej parafii oraz nasi bliscy zmarli:

 

Stanisław Bąk; Aniela Michał Skóra

Tekla Stanisław Początek; Władysława Delikat

Katarzyna Michał Draus; Maria Mieczysław Pichla; Janina Władysław Miazga

Aniela Józef Stanisław Julia Tomasz Świniuch

Tadeusz Katarzyna Walenty Bocheński; Alojzy Zawisza; Helena Jan Basara; Dorota Józef Pondo

Stanisława Franciszek Trojan; Józefa Polek

Bernard Rafał Sędłak; Jolanta Janusz Rak; Franciszka Franciszek Koza

Janina Antoni O. Gracjan Majka; Maria Roman Teresa Basara; Marcin Lis; zmarli z rodziny Jagodzińskich

Zofia Birkowska; Edward Józefa Bronisław Ochał

Józef Ludwik Białek; Maria Józef Weronika Stanisław Siwiec; Zyta Władysław Grędysa

Julian Józef Bronisława Mędrygał; Stefania Antoni Początek; Agata Gdowik; Jan Wdowik

Józef Wiktor; Stanisława Józef Charchut; Jan Apolonia Leon Rogala; Teresa Maria Roman Basara; zmarli z rodziny Wiktorów i Rogalów

Wojciech Helena Edward Brandys; Tekla Protazy Władysław Pszonka; Jan Skomra

Maria Jan Stanisław Czapka; Weronika Kazimierz Zając

Anna Józef Świder; Genowefa Weronika Jan Kułak; Jadwiga Bryk

Stefania Józef Basara; Maria Józef Pipała; zmarli z rodziny Porzuczków

Władysław Aniela Franciszek Goraj; Aniela Stanisław Rzepa; Katarzyna Roman Kaczor

Paulina Tomasz Józef Jan Zieliński; Aniela Antoni Trojan

Władysława Jan Żurek; zmarli z rodziny Kozów i Żurków

Henryka Ludwik Jan Dyrdała; Maria Henryk Rokosz

Weronika Bernacka; Maria Władysław Wojciech Wilk

Roman Weronika Franciszek Jan Krypel; Eugenia Teresa Franciszek Jan Tadeusz Głodek

Leszek Józefa Bronisław Gąska; Czesława Jan Pałkoń; Maria Andrzej Skorupa; zmarli z tych rodzin

Władysława Jan Żądło; Bronisława Stanisław Aniela Jan Różański; Andrzeja Edward Przybek

Janina Jucha; Zofia Piotr Gniewek; Tekla Marcin Dąbrowski

Weronika Jan Edward Kwarta; Helena Konopko

Franciszek Henryka Stanisław Marcin Anna Wiktor

Józef Magdalena Stanisław Alfred Roman Zawadzki; Aleksandra Henryk Jastrzębowski

Wacław Niewiadomski; Grażyna Szumierz; dusze w czyśćcu

Henryka Jan Stanisław Zofia Lis; Stefania Aleksander Majka

Maria Franciszek Ryszard Lis; Katarzyna Bronisław Zawisza; zmarli z rodziny Łagowskich Lisów Zawiszów

Stanisław Józefa Jan Sroka; Katarzyna Jan Julia Piotr Ziobro

Anna Antonina Józefa Przypek

Janina Stefan Zbigniew Basara; Katarzyna Henryk Bernard Rafał Sędłak

Jan Aleksander Mariusz Żądło; Jan Józefa Augustyn Rataj; Sylwia Biesiadecka

Katarzyna Bronisław Basara; Katarzyna Józef Zięba

Tomasz Stefania Gdowik; Stefania Bolesław Kwaśnik

Maria Florian Drozd; zmarli z rodziny Drozdów

Maria Stanisław Skwirut

Teresa Maria Weronika Roman Franciszek Jakub Basara; Maria Stanisław Przydział

Kazimierz Bąk; Stanisław Drozd; Bogusław Niedzielski; Anna Stanisław Franciszek Ciupak; Grażyna Sitko

Mieczysław Zawiślak; Maria Eugenia Zofia Stanisław Rzepa

Eleonora Persak; Aniela Jan Różański

Leon Ochał; Tekla Jan Siwiec

Aniela Stanisław Skwirut; Ks Władysław Świder

Kazimierz Wiśniewski; Tekla Piotr Koza

Mieczysław Rokosz; Aniela Stanisław Tadeusz Dłużeń

Maria Marian Stefania Ludwik Marć; Aniela Tomasz Piwowar; Jan Rogala

Antoni Klara Jan Goraj

Małgorzata Bolesław Skiba; Aniela Julian Świniuch; Maria Tomasz Maria Mieczysław Borek; Kazimierz Solarek

Julia Ludwik Darłak; Władysława Józef Jan Goraj

Rozalia Stanisław Świniuch; Jan Ochał

Ryszard Józef Maria Idzik; Tadeusz Teresa Głodek

Janina Stanisław Weronika Andrzej Niewiadomski

Adela Roman Andrzej Pipała; Katarzyna Władysław Czaja; Weronika Filip Borek; Katarzyna Jan Joanna Maria Mieczysław Pichla; Tadeusz Genowefa Chmiel

Jan Petronela Fornek

Stanisław Majka

Zofia Roman Goraj

Roman Stefania Łucja Chmiel

Zofia Antoni Stanisława Majka; Tadeusz Wojdon

Maria Renata Antoni Aneta Emilia Józef Krupa; Zofia Jan Kwarta; Edward Przybyła

Antonina Józef Żurek

Stanisława Antoni Żądło; Michalina Sędłak

Adam Antonina Daniel; Jacek Gawron; Piotr Kosiak; Feliks Olech; zmarli z rodziny Danielów

Genowefa Marian Łóżecki; Stanisław Gąsior; Maria Karol Basara

Czesław Jadwiga Trojan; dusze w czyśćcu

Kazimiera Stanisław Basara i zmarli rodzice

Aniela Antoni Skwirut; Maria Stanisław Różański; Aniela Fornek

Katarzyna Roman Różański; Karolina Piotr Przypek; Władysława Ludwik Bronisława Bajor; Wiktoria Świątkowska

Stanisław Maria Eugeniusz Pupa; Jadwiga Stanisław Czesława Jan Pałkoń; Tadeusz Kubiś; Weronika Skarbek

Jan Michalina Józef Ludwik Anna Feret

Jan Świder; Tomasz Molesztak; Michał Wiesław Anysz

Antoni Karolina Józef Katarzyna Książek; Jan Apolonia Głodek

Jan Maria Ziobro

Zmarli z rodziny Tarałów i Turczynów

Marian Józef Siwiec; Zofia Mateusz Dłużeń; Henryka Majka

Tomasz Kusak

Zofia Agata Jan Stanisław Nyzio; Irena Czesław Koza; Karolina Walenty Świniuch

Helena Franciszek Rogala; Maria Jacenty Trojan

Stefania Jan Początek; Stanisława Jarosław Traskowski; Janina Lis

Katarzyna Wojciech Kwarta; Zofia Andrzej Nosal; Stanisława Majka

Emil Guzy; Stanisław Porzuczek; Kunegunda Łagowska

Stefania Edward Idzik; Bronisław Młot; Aniela Wojciech Posłuszny; Wacław Woźnik

Leszek Łojek

Jan Bochnak

Józef Bronisława Zygmunt; Stanisław Helena Mariusz Goraj; Ignacy Julia Jan Wiera Kret; Genowefa Włodzimierz Kotowicz

Władysława Sroka

Stanisław Żądło

Maria Ludwik Świder

Kazimierz Szeliga

Jacek Gawron

Czesław Raś

Katarzyna Henryk Pipała

Janina Weronika Ludwik Józef Kwarta

Jan Świder; Antoni Weronika Stanisław Dłużeń

Stefania Jakub Bereś; Maria Roman Majka

Stefania Antoni Baran; Rozalia Roman Kogut; Józef Feliks Bochnak

Aniela Stanisław Rzepa; Helena Stanisław Trela

 
 

jy