ODPUST KU CZCI ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA

 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 992 stwierdza:

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Otrzymuje je wierny, odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i świętych”.

 

Zatem odpust to odpuszczanie przez Kościół poza sakramentem pokuty kar doczesnych, jakie człowiek winien ponieść za swoje grzechy. Kościół wiąże je z różnymi dobrymi czynami: określone modlitwy, uczynki miłosierdzia, nawiedzenie miejsc świętych.

Czyny te posiadają wartość pokutną. Gdy Kościół obdarza je odpustami, stają się znakami pełniejszego zadośćuczynienia. Odpust zupełny — tzn. odpuszczenie wszelkiej kary doczesnej za grzechy, na jaką człowiek zasługuje. Wiąże się on z uroczystą lub ważniejszą społecznie okazją, a okazją taką jest np. pielgrzymka lub nawiedzenie kościoła w doroczne święto jego patrona — stąd potoczne określenie święta parafialnego (oznacza, że można tam w danym dniu uzyskać darowanie kar za grzechy).

Warunki uzyskania odpustu: uzyskanie odpuszczenia grzechów w sakramencie pokuty (przy odpuście zupełnym także brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu), udział we Mszy Św., modlitwa w intencji Ojca Świętego. Przy nawiedzeniu kościoła odmówienie w nim „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga".

„Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa” (KPK Kan. 994).

 

Zachęcamy, do uczczenia naszego Patrona św. Stanisława B.M. i do wykorzystania tej okazji uzyskania odpustu. W ten sposób spełni się zamysł ustanowienia tego święta dla naszej Parafii.