Historia figury św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus

   

   
        W południowej nawie kościoła parafialnego w Czarnej Sędziszowskiej znajduje się figura św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, której historia zasługuje na szczególna uwagę.
Przy rozbiórce starej kapliczki przydrożnej na terenie eksploatacyjnym w Czarnej- Stara Wieś pracownicy Zakładu Eksploatacji Kruszywa pod posadzką kapliczki znaleźli kamienną figurę przedstawiającą postać św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, która pozbawiona była głowy. Znalezisko wzbudziło zrozumiałe zainteresowanie. Właścicielem parceli , na której stała kapliczka, był mieszkaniec Czarnej Stanisław Majka ( już nieżyjący). Za swego życia przekazał historię kapliczki i znalezionej figury.  Otóż przodek właściciela miał obowiązek przekazania na rzecz budowy kościoła parafialnego w Czarnej (1828 r.) pewną ilość cegły tzw. kontyngent. Po wywiązaniu  się z tej powinności został mu materiał budowlany, z którego wybudował wspomnianą kapliczkę pod patronatem św. Józefa. Były to jeszcze czasy pańszczyźniane, a wspomniany  właściciel jako że był lokalnym rzemieślnikiem, swoje zobowiązania realizował w formie różnych wyrobów np. beczek, kół itp.  Kiedy pańszczyzna została zniesiona w 1846 r. jako votum wdzięczności ufundował figurę św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, nieznanego autorstwa, którą umieścił w jej wnętrzu. Przez długie lata figura w tej kapliczce odbierała należną cześć od mieszkańców okolicy. W czasie II wojny światowej, jak głosi lokalny przekaz, żołnierz radziecki wycelował do tej figury i odstrzelił jej głowę. Po tym akcie wandalizmu jeden  z mieszkańców, aby nie dopuścić do dalszej profanacji, zakopał rzeźbę pod posadzką. Leżała tam zapomniana do momentu rozbiórki kapliczki przez pracowników Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Czarnej i przy tej okazji została odnaleziona. Był to rok 1991. Pracownicy kopalni żwiru na własny koszt odrestaurowali uszkodzoną rzeźbę i przekazali księdzu proboszczowi Edwardowi Brzanie w Czarnej Sędziszowskiej, który umieścił ją w nowo wybudowanej nawie kościoła.

Informacje powyższe uzyskane są od przedstawicieli kierownictwa Zakładu Eksploatacji Kruszywa w Czarnej Sędziszowskiej
                                                                                                                                                                                                                opracowała: M. Marek