Video

<< powrót

40 Pielgrzymka Rzeszowska 

40 Pielgrzymka Rzeszowska

Procesja na Oktawę Bożego Ciała40 Pielgrzymka Rzeszowska

40 Pielgrzymka Rzeszowska

Śpiew Chóru na Wielkanoc

40 Pielgrzymka Rzeszowska

40 Pielgrzymka Rzeszowska

Śpiew Chóru na Wielkanoc


40 Pielgrzymka Rzeszowska

Dożynki

Śpiew w Dniu Papieskim

Kościół i cmentarz z góry

Cmentarz z góry

Procescja 1 listopada 2017

Pasterka 2017

Pasterka 2017

Śpiew Niedziela Palmowa